Nakon izvršene uplate (koju možete obaviti online karticom) izabrana konfiguracija servera biće vam na raspolaganju najkasnije u vreme poručivanja narednog radnog dana.

Izaberite paket resursa koji vam inicijalno odgovara i neki od ponuđenih operativnih sistema.

Na sledećoj stranici dodatno konfigurisati ponuđene resurse.