Nakon izvršene uplate (koju možete obaviti online karticom) izabrana konfiguracija servera biće vam na raspolaganju kroz najviše 24 sata.

Izaberite paket resursa koji vam inicijalno odgovara i neki od ponuđenih operativnih sistema.

Na sledećoj stranici dodatno konfigurisati ponuđene resurse.