Aktivacija željenog Cloud servera se vrši u nekoliko koraka.

Izaberite tip diska za smestanje podataka - SSD ili HDD i paket resursa koji vam inicijalno odgovara.

Zatim na sledećoj stranici podesite dodatno konfigurisati resurse i izbrati neku od pripremljenih aplikacija ili operativnih sistema.

Nakon izvršene uplate (koju možete obaviti online karticom) izabrana konfiguracija servera biće vam na raspolaganju kroz nekoliko minuta.