SSL Sertifikati
@
Period SSL sertifikati se izdaju na period od jedne godine, nakon čega se obnavljaju.


Ukoliko ste zainteresovani da naši inženjeri urade instalaciju sertifikata na serveru koji je zakupljen na našoj hosting infrastrukturi, kontaktirajte našu službu prodaje.

* Cene su prikazane bez PDV-a. PDV se obračunava rezidentima Republike Srbije.


Šta je SSL?

SSL (Secure Socket Layer) je standardni bezbednosni protokol za uspostavljanje šifrovanih veza između veb servera i veb pretraživača u online komunikaciji. Upotreba SSL tehnologije obezbeđuje da svi podaci koji se prenose između veb servera i pretraživača ostanu šifrovani.

Za uspostavljanje šifrovane komunikacije neophodno je instalirati SSL sertifikat. SSL sertifikat mora da sadrži ime domena veb sajta koji ga koristi, da bude izdat od priznatog sertifikacionog tela (CA - Certificate Authority) i da bude važeći.

SSL sertifikati se izdaju na period od jedne godine, nakon čega se obnavljaju.

Wildcard sertifikat je digitalni sertifikat koji pokriva domen i sve njegove poddomene.

DV (Domain Validated) sertifikat: povoljan, nudi osnovnu zaštitu za lične i jednostavne sajtove, male forume, kojima je potrebna osnovna enkripcija za npr. prijave, obrasce i druge netransakcijske podatke.

OV (Organization Validated) sertifikat: pristupačna zaštita za mala preduzeća. Preporučuje se za male i srednje velike poslovne lokacije gde je važna validacija kompanije. Preporučuje se za sajtove sa malim eCommerce transakcijama.

EV (Extended Validated) sertifikat: dokazano da povećavaju poverenje kupaca. Preporučuje se za srednja i velika preduzeća gde je ključno poverenje posetilaca. Ovaj sertifikat je obavezan za sajtove sa transakcijama za plaćanja, online bankarstvo i eCommerce.

Sertifikati

Sectigo (ranije Comodo) je najrasprostranjeniji sertifikat. Nude veliki broj povoljnih i pouzdanih SSL sertifikata, kreiranih za potrebe svakog poslovanja.

Thawte je vodeći provajder DV, OV I EV SSL sertifikata, posebno priznat i rasprostranjen u Evropi.

TrustWave je priznati provajder SSL sertifikata. U ponudi su i SSL sertifikati sa SAN-om (Subject Alternative Name), koji omogućavaju da jednim sertifikatom zaštitite dodatne nazive domena.

Naručivanje

Upišite naziv domena za koji se kupuje sertifikat. Ukoliko želite da sertifikat pokrije i www.[domen] i [domen], upišite u polje www.[domen].

Za potrebe procesa validacije porudžbine i prijem sertifikata neophodno je da navedete kontakt mail adresu koja mora biti jedna od sledećih: admin, administrator, hostmaster, postmaster, webmaster na domenu za koji se kupuje sertifikat. Email adresa mora biti postojeća kako biste preko nje mogli da komunicirate sa sertifikacionim telom koje izdaje sertifikat.

CSR (Certificate Signing Request) fajl je neophodan za izdavanje sertifikata. CSR fajl se generiše na serveru na kom će sertifikat biti instaliran i sadrži informacije o vlasniku sertifikata koje će sertifikaciono telo (CA) koristiti za izdavanje sertifikata (naziv domena za koji se kupuje sertifikat, organizacija, zemlja). Ukoliko prilikom poručivanja sertifikata nemate spreman CSR fajl, po evidentiranju uplate ćemo vas kontaktirati radi dostavljanja istog.

Ukoliko ste zainteresovani da naši inženjeri urade instalaciju sertifikata na serveru koji je zakupljen na našoj hosting infrastrukturi, kontaktirajte našu službu prodaje.