Windows Cloud Server
2016 ServerStandard 
Resursi
4
4
8
8G
8192
32G
80G
80G
160G
Dodatni softver
Dodatni softver i konfiguracija mreže

* Ažuriranje će produžiti vreme instalacije servera.
FTP Server (FileZilla)
Web Server (IIS)
Remote Desktop
FTP
Web
Sa svih IP adresa
Sa određene IP adrese ili opsega:
Dodatni parametri
Nalog za kontrol panel

Cena
Cena za setup:
Mesečna cena: *
Popust
Primeni

* Cene su prikazane bez PDV-a. PDV se obračunava rezidentima Republike Srbije.