Windows Cloud Server
2016 ServerStandard 
Resursi
4
4
8
8G
8192
32G
80G
80G
160G
Dodatni softver
Napomena:

  • Cena Microsoft SPLA licence za SQL server se odnosi na 4Core-a.
  • Ukoliko zakupljujete SQL server na serveru sa više od 4Core-a, dodatno se tarifira Microsoft SPLA SQL licenca za svaki dodatni korak od po 2Core-a.
  • Cena Microsoft SPLA SQL server licence za svakih dodatnih 2Core-a iznosi polovinu cene za 4Core-a.
  • U okviru Windows operativnog sistema postoji mogućnost korišćenja dve RDP sesije paralelno, s tim da se ovi nalozi mogu koristiti samo za potrebe administracije servera.
  • U slučaju da vam je potrebno da pristupate putem RDP-a aplikacijama na serveru u cilju produktivnog rada, potrebno je da za svakog Windows korisnika definisanog na nivou operativnog sistema koji u toku jednog kalendarskog meseca pristupi serveru putem RDP-a zakupite posebnu korisničku RDS licencu.
  • Licenca mora biti imenovana, odnosno potrebno je ime i prezime korisnika naloga. Takođe, u obavezi ste da nas obavestite o svim budućim promenama u pogledu naloga koji koriste RDS licence - bilo da je u pitanju izmena u broju korišćenih licenci, bilo da je u pitanju eventualna izmena ako se licence dodele nekom drugom korisniku definisanom na nivou operativnog sistema.
  • Posebnu pažnju potrebno je da obratite na SPLA uslove korišćenja, jer su njima definisani uslovi za korišćenje Microsoft licenci/softvera.


(1050 RSD po RDS licenci, mesečno)
Dodatni softver i konfiguracija mreže

* Ažuriranje će produžiti vreme instalacije servera.
FTP Server (FileZilla)
Web Server (IIS)
Remote Desktop
FTP
Web
Sa svih IP adresa
Sa određene IP adrese ili opsega:
Dodatni parametri
Nalog za kontrol panel

Cena
Cena za setup:
Mesečna cena: *

* Cene su prikazane bez PDV-a. PDV se obračunava rezidentima Republike Srbije.