Windows Cloud Server
2012 ServerStandard 
Resursi
1
4
8
1024M
4096
16384M
40G
80G
160G
Dodatni softver
Dodatni softver i konfiguracija mreže
FTP Server (FileZilla)
Web Server (IIS)
Remote Desktop
FTP
Web
Sa svih IP adresa
Sa određene IP adrese ili opsega:
Dodatni parametri
Nalog za kontrol panel

Cena
Cena za setup:
Mesečna cena:
Popust
Primeni