Windows Cloud Server
2012 ServerStandard 
Resursi
1
1
8
1024M
1024
16384M
40G
40G
160G
Dodatni softver
Dodatni softver i konfiguracija mreže
FTP Server (FileZilla)
Web Server (IIS)
Remote Desktop
FTP
Web
Sa svih IP adresa
Sa određene IP adrese ili opsega:
Dodatni parametri
Nalog za kontrol panel

Cena
Cena za setup:
Mesečna cena: *
Popust
Primeni

* Cene su prikazane bez PDV-a. PDV se obračunava rezidentima Republike Srbije.