Prednosti

Zakupom Linux Cloud server pružamo mogućnost:
 • Garantovanog CPU, RAM i Disk resursa bez brige o hardveru
 • Biranja operativnog sistema ili aplikacije po želji
 • Promene resursa po potrebi
 • Korišćenja 100 Mbps port
 • Plaćanja po potrošnji na mesečnom nivou
 • Kreiranja novih servera i aplikacija
 • Visoke dostupnosti servera
 • Jednostavanog setupa i upravljanja pomoću Cloud Control Panela
 • Naplate po stvarnom korišćenju
 • SLA 99,5%

Aktivacija

Nakon izvršene uplate (koju možete obaviti online karticom) izabrana konfiguracija servera biće vam na raspolaganju po evidentiranju uplate, a najkasnije u vreme poručivanja narednog radnog dana.

Na cloud platformi ne podržavamo gejming servere.

Cene

Cene dodatnih resursa:
 • CPU - 1060 RSD
 • RAM (po MB) - 0.7 RSD
 • SSD (1 GB) - 60 RSD
 • HDD (1 GB) - 35 RSD
 • Protok (1 GB) - 0.6 RSD